ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA MAJ 2009.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:PETAK, 29. maj 2009. u 12 sati:


Prof. dr Andreas Akrivos, Albert Ajnstajn profesor emeritus Drzavnog univerziteta Njujorka Clan Nacionalne akademija nauka SAD
THE DRAG-OUT PROBLEM OF FILM COATING
O JEDNOM PROBLEMU STRUJANJA FLUIDA U TANKOM SLOJU

Abstrakt: Prof. Andreas Akrivos je rodjen u Grckoj, ali je svoje univerzitetsko obrazovanje stekao u SAD, gde je izgradio i svoju sveukupnu karijeru univerzitetskog profesora i naucnika. Doktorirao je na Univerzitetu Minesote 1954. god., na Departmanu za hemijsko inzenjerstvo. Bio je profesor na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju, Stenford Univerzitetu i Drzavnom univerzitetu Njujorka. Na ovom poslednjem bio je direktor poznatog Levic instituta i proglašen je Albert Ajnstajn profesorom za nauku i inzenjerstvo. Za svoja dostignuca u nauci dobio je veci broj nagrada i priznanja, a proglasen je pocasnim doktorom na sedam poznatih univerziteta u svetu. Pored toga, Andreas Akrivos je clan Americke nacionalne akademije nauka, Americke inzenjerske akademije, Americke akademije umetnosti i nauka, i dr. Oblast naucnog rada prof. Akrivosa je mehanika fluida, sa prvenstvenim primenama u hemijskom inzenjerstvu. Može se slobodno reci da on u svetu, u ovoj oblasti nauke, predstavlja jednu od najistaknutijih figura druge polovine 20. veka. Vec dugi niz godina prof. Akrivos uredjuje casopis Fizika fluida. Znatno je doprineo reputaciji ovog casopisa koji se danas smatra jednim od dva najkvalitetnija casopisa iz oblasti mehanike fluida u svetu.

Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Bojan Međo
Upravnik Odeljenja
Akademik Teodor Atanacković, s.r.