ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA MAJ 2013.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

Sreda, 8. maj 2013. u 18 casova, sala 301f:
Dragomir Zekovic, Masinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
DINAMIKA MEHANICKIH SISTEMA SA NELINEARNIM NEHOLONOMNIM VEZAMA-II DIFERENCIJALNE JEDNACINE KRETANjA (treci deo)

Rezime. Razmatra se sistem materijalnih tacaka promenljive mase, pri cemu se izvode jednacine kretanja za najopstiji slucaj reaktivnih sila i za slucaj veza koje zavise od procesa izmene mase u promenljivima Poenkare-Cetajeva. Sva teorijska razmatranja se ilustruju analizom odgovarajuceg neholonomnog modela.Sreda, 15. maj 2013. u 18 casova, sala 301f:
Dragan T. Spasic, Fakultet tehnickih nauka Novi Sad
O SUDARU DVA TELA

Rezime. Prikazace se model sudara dva tela sa viskoelasticnim slojem koja translatorno mogu da se krecu po hrapavoj pravoj liniji. Model povezuje osnovnu aksiomu dinamike, princip odredjenosti Njutn-Laplasa, konstitutivnu jednacinu koja uz ogranicenja koja diktira drugi zakon termodinamike, ukljucuje i frakcione izvode kontaktne sile i deformacije viskoelasticnog sloja, dok se Kulonov zakon usvaja u obliku koji ukljucuje multifunkcije. Dobijeni Kosijev problem prikazan je u nekoliko ekvivalentnih formi pogodnih za dokaz egzistencije resenja. Kombinatornom analizom identifikovano je jedanaest zamislivih i deset izvodivih scenarija sudara koji su za razlicite vrednosti fizickih parametara u sistemu, potvrdjeni posebnim numerickim postupkom koji simultano radi sa nelokalnim i neglatkim operatorima. Primena izlozenog ilustruje se kroz rekonstrukciju saobracajne nezgode u kojoj se priblizno odredjuju vrednosti pocetnih uslova koje posle sukcesive integracije diferencijalnih jednacina prilazne, kontaktne i faze od razdvajanja do zaustavljanja, dovode do pozicija vozila identifikovanih na uvidjaju od strane sluzbenih lica.Sreda, 22. maj 2013. u 9 casova,

MINISIMPOZIJUM

Dan 20 godina seminara Matematicki metodi mehanike, minisimpozijum sa pocetkom u 9 casova. Program skupa bice predstavljen u posebnom prilogu.Sreda, 22. maj 2013. u 18 casova, sala 301f,

20 GODINA SEMINARA MATEMATICKI METODI MEHANIKE

Sreda, 29. maj 2013. u 18 casova, sala 301f,

RAZGOVORI O PROJEKTIMA
Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Katarina Kukic
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Vladimir Dragovic
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU