ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA NOVEMBAR 2004.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 03. novembar 2004. u 18 sati:


Dragan Spasic
Bimodalna optimizacija pritisnutog rotirajuceg stapa

Primenom Pontrijaginovog principa maksimuma odredice se oblik najlakeg pritisnutog, obostrano ukljestenog, rotirajuceg tapa, stabilnog protiv izvijanja. Postavljeni problem bimodalne optimizacije, se u specijalnom slucaju, kada stap ne rotira, svodi na problem koji je analizirao Seiranijan. Optimalni oblik ce se odrediti reavanjem nelinearnog dvotackastog granicnog problema. Ispitace se i poslekriticno ponaanje tapa optimalnog oblika.

SREDA, 10. novembar 2004. u 18 sati:


Milan Petrovic
Aerodinamicki proracun i optimizacija toplotnih turbomaina

U okviru predavanja bice prikazan razvoj novog sistema za aerodinamicki proracun i optimizaciju visestupnih toplotnih turbomaina. Sistem se sastoji od programskog paketa za brze i tacne proracune strujanjog polja i radnih karakteristika aksijalnih turbomaina i optimizacionog koda baziranog na hibridnom algoritmu. Variranjem velikog broja geometrijskih parametara moze se pronaci geometrija turbomaine koja ce dati najvisi stepen korisnosti. Bice prikazani i rezultati primene sistema na aksijalnim turbinama.

SREDA, 17. novembar 2004. u 18 sati:


Katica Stevanovic-Hedrih
Izvetaji sa ucesca na kongresima u 2004. godini

Izvetaji sa ucesca na sledecim kongresima u 2004. god.: 8. Panamericki kongres primenjene mehanike (Kuba), 11. IFTOMM Svetski kongres (Kina), Svetski Kongres nelinearne analize (SAD), 1. IFAC seminar o frakcionim izvodima sa primenama (Francuska), 21. ICTAM (Poljska), 6. Svetski kongres o numerickoj mehanici (Kina), i Konferencija o nelinearnoj dinamici (Ukrajina).SREDA, 24. novembar 2004. u 18 sati:


Djordje Musicki, Veljko Vujicic
O POJMU VARIJACIJE. ANALIZA I DISKUSIJA
U ovoj naucnoj raspravi prikazace se dva osnovna pojma varijacije, kako sinhrone tako i totalne (asinhrone).Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
dr Bozidar Jovanovic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.