ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA NOVEMBAR 2015.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

Sreda, 18. novembar 2015. u 18 casova, sala 301f, MI SANU:
Milan Dotlic, Institut za vodoprivredu "Jaroslav Cerni"
PRORACUN PODZEMNOG TOKA

Rezime: U predavanju su razmatrane jednacine strujanja, transporta mase i energije u anizotropnoj deo po deo neprekidnoj podzemnoj sredini, kao i njihovo numericko resavanje. Ovakvi problemi najcesce se srecu u hidrologiji i naftnoj industriji. Predstavljeni su nacini za diskretizaciju na nestrukturnim mrezama metodama konacnih zapremina.


Sreda, 25. novembar 2015. u 14 casova, Sala 301f, MI SANU
Obratite paznju na neuobicajen termin!!!
Cornelia Vizman, West University of Timisoara, Romania
CONTACT DUAL PAIRS
Abstract: The talk will be about leaf correspondence in contact dual pairs (of Jacobi maps), generalizing the symplectic leaf correspondence in dual pairs of Poisson maps.
Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Katarina Kukic
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Vladimir Dragovic
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU