ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU ODELJENJE ZA MEHANIKU PROGRAM ZA OKTOBAR 2002.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 02. oktobar 2002. u 18 sati:


Katica Hedrih
U CAST MOJIH PROFESORA, 35 GODINA KASNIJE

Bice prikazani naucni programi tri medjunarodne naucne konferencije i jednog IUTAM simpozijuma.
1. Sesta medjunarodna konferencija za Diferencijalnu geometriju i primene, Cukuba, Japan
2. Cetvrta medjunarodna konferencija za Nelinearnu mehaniku, Sangaj, Kina
3. IUTAM simpozijum Dualnost-komplementarnost-simetrija u nelinearnoj mehanici, Sangaj, Kina
4. Cetvrta konferencija za Nelinearne oscilacije, Moskva, Rusija Predavanjem ce biti istaknuti savremeni pravci istrazivanja u oblasti nelinearne mehanike sa osvrtom na doprinose nasih profesora u tim oblastima.

SREDA, 09. oktobar 2002. u 18 sati:


Milena Radnovic
BILIJARI U FINSLEROVIM PROSTORIMA

Bice data osnovna svojstva bilijarskih sistema u Finslerovim prostorima, kao i analiza homogenog dvodimenzionalnog slucaja kod koga je indikatrisa konika.

SREDA, 16. oktobar 2002. u 18 sati:


Zoran Stefanovic
ELEKTRONSKA KNJIGA - ULOGA I MESTO U SAVREMENOM OBRAZOVANJU

Na primeru svoje elektronske knjige, razvijene za odredjena poglavlja u oblasti teorijske i eksperimentalne dinamike, autor ce izloziti i demonstrirati svoja dosadasnja iskustva na razvoju, primeni i ulozi ovog obrazovnog sredstva.

SREDA, 23. oktobar 2002. u 18 sati:


DJuro Koruga
MIKROGRAVITACIONE PROMENE NA POVRSINI ZEMLJE I NJIHOV UTICAJ NA BIOMOLEKULARNE PROCESE

Postoje dva, po prirodi, razlicita fenomena mikrogravitacije: staticki, koji potice od Zemljinog gravitacionog polja na odgovarajucoj udaljenosti od Zemlje, i drugi, dinamicki, na povrsini Zemlje, koji potice od rotacije Zemlje oko svoje ose i uticaja gravitacionog polja tela Suncevog sistema. Letovi u kosmos su pokazali da boravak u mikrogravitacionim uslovima ima uticaj na bioloske procese, ukljucujuci i biomolekularne. Nasi proracuni pokazuju da egzistiraju mikrogravitacione promene na povrsini Zemlje i da one mogu takodje uticati na biomolekularne procese. U radu se daje primer uticaja mikrogravitacija na mikrotubule (strukture odgovorne za celijsku deobu, transport materije u celiji, odrzavanje oblika celije i dr).

SREDA, 30. oktobar 2002. u 18 sati:


DJordje Musicki
VJACESLAV ZARDECKI (1896-1962) - ZIVOT I RAD

Predavanje se odrzava povodom 40 godina od smrti Vjaceslava Zardeckog.

Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Milena Radnovic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.