ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA SEPTEMBAR 2017.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

PONEDELJAK, 04.09.2017 u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Nataša Šešum, Rutgers University
PRASTARA REŠENJA GEOMETRIJSKIH JEDNAČINA
Rezime: Prastara rešenja (ancient solutions) se javljaju kao modeli singulariteta u geometrijskim jednačinama, poput Ricci flow, Mean curvature flow, Yamabe flow. U toku predavanja ću dati pregled svojih rezultata o klasifikaciji tih rešenja u nekim slučajevima. Diskutovaću i metode konstruisanja novih rešenja tehnikom lepljenja već postojećih rešenja.
Zajednička sednica sa Odeljenjem za matematiku Matematičkog instituta SANU.


SREDA, 13.09.2017. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Jovana Đuretić, Matematički fakultet, Beograd
ALGEBARSKA SVOJSTVA SPEKTRALNIH INVARIJANTI U FLOROVOJ HOMOLOGIJI
Florova homologija je glavni alat u simplektičkoj i kontaktnoj geometriji. Filtracija ove homologije funkcionalom dejstva omogućava nam da definišemo spektralne invarijante. Na predavanju ćemo motivisati ove invarijante i objasniti kako se one definišu. Takođe ćemo pokazati kako se invarijante slažu sa raznim proizvodima na Florovoj homologiji.


SREDA, 20.09.2017. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Veljko Vujičić, Matematički institut SANU, Beograd
TENZORSKO INTEGRALJENJE VEKTORSKIH RELACIJA
Rezime će biti naknadno saopšten.


SREDA, 27.09.2017 u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Kristina Todorović-Vasović, Katedra za fiziku i matematiku, Farmaceutski fakultet
SPONTANO FORMIRANJE KLASTER-SINHRONIZACIJE KAO FENOMEN SAMOORGANIZACIJE U POPULACIJI FITZHAG-NAGUMO (FHN) NEURONA POD DEJSTVOM ŠUMA I SINAPTIČKOG KAŠNJENJA
Spontano formiranje klaster–sinhronizacije kao uočeni efekat je važan pre svega zato što eksplicitno pokazuje da sistemi ekscitabilnih jedinica, analogno sistemima nelinearnih autonomnih oscilatora, mogu da manifestuju kompleksne fenomene samoorganizacije zasnovane na sinhronizaciji lokalne aktivnosti. Na predavanju će biti izloženo objašnjenje posmatranog fenomena korišćenjem numeričkih i kvalitativnih argumenata kao i mean-field model ekscitabilne populacije od N identičnih neurona pod dejstvom spoljašnjeg šuma i kašnjenja u vezi.Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Tatjana Jakšić Krüger
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Božidar Jovanović
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU