ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 05. septembar 2001. godine u 18 sati:
Ingo Müller:
SIMULATION OF THE AUSTENITIC-MARTENSITIC PHASE TRANSITION IN SHAPE MEMORY ALLOYS (Originalni rad):SREDA, 12. septembar 2001. godine u 18 sati:
Nece biti saopstenja.SREDA, 19. septembar 2001. godine u 18 sati:
Katica (Stevanovic) Hedrih:
PET MEDJUNARODNIH SIMPOZIJUMA MASINSKIH INZENJERA UKRAJINE "ISUMEL" LVOV

Predavanjem ce biti prikazani sadrzaji pet odrzanih medjunarodnih simpozijuma masinskih inzenjera Ukrajine u organizaciji 155 godina stare Lvovske Politehnike, sa posebnim akcentom na poslednji odrzan maja 2001. Predstavice se izabrani sadrzaji plenarnih predavanja i pojedinih sekcija iz oblasti mehanike. Posebno ce biti prikazan sadrzaj sekcija Primenjeni problemi dinamike: matematicki i fizicki problemi teorije prslina u mehanici materijala; i modeliranje mehanickih sistema sa poslednjeg ISUMEL 5. Dace se uporedna analiza sadrzaja naucnih rezultata iz mehanike loma koji su prikazani na ISUMEL-5 Lvov i na Evropskom kongresu mehanike loma koji je odrzan 2000. godine u Spaniji.SREDA, 26. septembar 2001. godine u 18 sati:
Vukasin Masnikosa:
KRATAK PRIKAZ ALGEBRE VEZIVANJA I NJENA PRIMENA U MEHANICI(Originalni rad)

Ovo predavanje ukazuje na osobine "sredstava istrazivanja" indo-evropske civilizacije koja su nepodudarna sa osobinama prirodnog prostora i daje predlog podudarnih sredstava istrazivanja. Sledi pregled komplementarnosti predlozenih sredstava sa postojecim sredstvima. Tako u sredstva istrazivanja spadaju sredstva prenosa znanja, sto za predlozena sredstva jesta algebra vezivanja (AV). Daje se pregled AV. Nakon pregleda AV, obradjuju se problemi stabilnosti prirodnih pojava i uslovi ulaska u staticki i dinamicki stabilne odnose ucesnika. Na osnovama prikazanih resenja daje se izvodjenje opstih opisa nekih pojava u mehanici kao: izvodjenje matematickih opisa koriscenih u opstoj mehanici, izvodjenje opisa kineticke energije i izvodjenje karakteristika sredina u kojima deluju potencijalna i kineticka dejstva u mehanici.Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja                                                                            
mr Borislav Gajic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.