ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Conferences and Workshops
International Conference GEOMETRY, DYNAMICS, INTEGRABLE SYSTEMS, Belgrade, Serbia, 2--7 September 2008
site of the conference
Combinatorics and Topology
(organizers: Gil Kalai and Rade Zivaljevic) June 18 - June 21, 2007, Hebrew University of Jerusalem (Institute for Advanced Studies and Mathematics Department);

Workshop of the Special Semester in Jerusalem "Combinatorics of Polytopes and Complexes: Relations with Topology and Algebra"