ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

News

  • Visiting scientists
Volkmar Welker,
Philipps-Universität, Marburg, Germany
December 5 to December 13, 2006

Boris Dubrovin,
Mathematical Physics Sector, SISSA, Italy
January, 2007