Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za april 2008

Posto je Matematicki institut SANU iz zgrade SANU preseljen u zgradu preko puta, Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2007/2008. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 305 - Biblioteka instituta, jer zasad sala II na I spratu nove adrese nije u funkciji. U terminu Seminara, u petak, 22. i petak 29. februara 2008. posle podne, ali od 15:15 sati, gostovace prateci Seminar iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.

PETAK, 04. april 2008.G. U 15.15 SATI
Petar Maksimovic (Matematicki fakultet Univerziteta u Beogradu)
O Cercovoj teoriji iskaznih funkcija s mogucim primenama u default zakljucivanjima
(On Church's theory of propositional functions with possible applications in default reasoning)


PETAK, 4. april 2008.G. U 16.15 SATI
Predrag Rodic (Institut za nuklearne nauke Vinca)
Razgovor na temu: Kvantna Mehanika i trovalentne logike - uvod, istorijat, pregled
(A talk on Quantum Mechanics and Three-valued Logics: intoduction, history and an overview)
PETAK, 11. april 2008.G. u 15:15 SATI
Predavanje na Seminaru iz verovatnosnih logika
Naslov i rezime predavanja bice poslati naknadno elektronski

PETAK, 11. april 2008.G. U 16:30 SATI
Predrag Tanovic (Matematicki institut SANU, Beograd)
Predgeometrije u teoriji modela (Pregeometries in Model Theory)

Predgeometrije prirodno uopstavaju pojmove linearne zavisnosti u vektorskim prostorima i algebarske zavisnosti u algebarski zatvorenim poljima. Predavanje sadrzi modelski aspekt predgeometrija. (Pregeometries generalize notions of linear dependence in vector spaces and algebraic dependence in algebraically closed fields. We shall discuss model-theoretic aspects of pregeometries.)

PETAK, 18. april 2008.G. U 15.15 SATI
Petar Maksimovic (Matematicki fakultet Univerziteta u Beogradu)
O Cercovoj teoriji iskaznih funkcija s mogucim primenama u default zakljucivanjima
(On Church's theory of propositional functions with possible applications in default reasoning)


Petak 18. april 2008.g. u 16:30 sati
Dragan Masulovic (Departman za Matematiku i Informatiku Prirodno-matematickog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu)
O jednoj novoj vrsti homogenosti (On a new type of homogeneity)


A structure is called homogeneous if every isomorphism between finite substructures of the structure extends to an automorphisdm of the structure. Recently, P.~J.~Cameron and J.Nesetril introduced a relaxed version of homogeneity: we say that a structure is homomorphism-homogeneous if every homomorphism between finite substructures of the structure extends to an endomorphism of the structure. In this talk we characterize homomorphism-homogeneous partially ordered sets and homomorphism-homogeneous finite tournaments where vertices are allowed to have loops.

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.yu. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.yuRukovodioci Seminara: Kosta Dosen i Djordje Vukomanovic