Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za decembar 2005

Sastanci Seminara za matematičku logiku Matematičkog instituta SANU odrzavaće se i u akademskoj 2004/2005. godini po pravilu petkom od 16:15 sati u sali 2 na I spratu zgrade SANU, Beograd, Kneza Mihaila 35.

PETAK, 02. decembar 2005.G. U 12 SATI
Nenad Krdžavac (Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu)
NEKE PRIMENE OPISNIH LOGIKA U VESTACKOJ INTELIGENCIJI (Some applications of Description Logics in Artificial Intelligence)

Abstract: The main goal of this lecture is is to presenta comprehensive introduction into Unified Modeling Language, Semantic Web Languages and relationship between Description Logics and these formalisms.

PETAK, 09. decembar 2005.G. U 16.15 SATI
Zoran Petrić (Matematički institut SANU, Beograd)
NEPOSREDNA STRIKTIFIKACIJA KATEGORIJA (The Direct Strictification of Categories)

Rezime: Uobicajeno je da se u matematici precutno identifikuju neki izomrfni, ali razliciti objekti. Na primer, Dekartove proizvode tri neprazna skupa, jedan asocirana na levo, a drugi na desno, retko treba razlikovati. U ovom predavanju bice reci o mogucim opasnostima koje ovakva identifikacija nosi sa sobom i o uslovima koji obezbedjuju njenu nesmetanu primenu.

PETAK, 16. decembar 2005.G. U 16.15 SATI
Predrag Tanović (Matematički institut SANU, Beograd)
O MALIM I MINIMALNIM POLJIMA (On small fields and minimal fields)

Struktura prvog reda (M,...) je minimalna ako svaki definabilan (s parametrima iz M) podskup od M je ili konacan ili ko-konacan. Ona je mala ako Th(M,...) ima prebrojivo n-tipova, za svako n. U slucaju polja, predstavicemo nekiliko rezultata i otvorenih pitanja.

PETAK, 23. decembar 2005.G. U 16.15 SATI

Predstavljanje knjige "Epistemološki problemi u nauci" koju su priredili Petar Grujić (Institut za fiziku, Zemun) i Miroslav Ivanović (Institut za sociološka i kriminološka istraživanja), Izdavač: Institut za sociološka i kriminološka istraživanja i Slava, Sopot, Beograd 2004, str.340 (Presentation of the book "Epistemological problems in science", Editors: Petar Grujić i Miroslav Ivanović)

Zbornik sadrži trinaest radova iz oblasti epistemologije i istorije prirodnih nauka. Autori, uglavnom sa Univerziteta u Beogradu, bazirali su svoje priloge na predavanjima koje su održali u okviru Seminara Istorijska i epistemološka istraživanja u prirodnim naukama koji se održava osam poslednjih godina u Institutu za fiziku u Zemunu pod rukovodstvom Profesora Petra Grujića i dosad je održano oko 60 predavanja. Zbornik daje reprezentativan presek rada Seminara, s prilozima koji idu po tematici od filozofsko-logičkih razmatranja bitnih pitanja vezanih za prirodu naučnog istraživanja, odnosno saznavanja, do specifičnih aspekata vezanih za epistemoložke probleme pojedinih nauka. Sadržaj: M. Ivanović: Uvod - Epistemologija i nauka, P. Grujić: Nauka u antici. A. Gordić: Klasične teorije opravdanja indukcije. Lj. Dobrosavljević-Grujić: Velika otkrića u fizici XX veka: Ženski doprinos, R. Đordjević, Filozofija logičkog empirizma: Rudolf Karnap, A.Lipkovski: O primeni matematičkih metoda u istoriji i hronologiji, I.Marić: Neke pretpostavke razvoja nauke u Vizantiji, Ž.Mijajlović: Sedam velikih matematičkih problema ili o Klejovoj nagradi, S.Obradović: Osnovni epistemološki problemi aksiomatsko-deduktivnog modela fizičke teorije, Z.Stokić: Fizičke teorije i metafizička objašnjenja, A.Tarasjev: Evolucija, kreacionizam i pogled na svet, A.Tomić:Lex unica virum in natura Ruđera Boškovića, M. Ćirković: Bor, Everet i Šerlok Holms: Zagonetni slučaj nestale kvantne teorije. O knjizi će govoriti priredjivači i Žarko Mijajlović sa Matematičkog fakulteta.

Petak 30. decembar 2005.G. U 16.15 SATI
SLOBODNA TEMA

U Beogradu, 29.11.2005.

Rukovodioci seminara:
Dr. Djordje Vukomanovic i Dr. Kosta Dosen.

Ukoliko zelite da primate mesecni program ovog Seminara elektronskom postom, pisite na adresu: vdjordje@mi.sanu.ac.yu. Inace, programi svih seminara Matematickog instituta SANU mogu se naci na adresi www.mi.sanu.ac.yu. Seminar nastavlja rad u oktobru, ukoliko ne bude vanrednih sastanaka uprilicenih povodom gostovanja stranaca ili nasih ljudi koji zive i rade u inostranstvu.