Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za jun 2006

Sastanci Seminara za matematicku logiku Matematickog instituta SANU odrzavace se i u akademskoj 2005/2006. godini po pravilu petkom od 16:15 sati u sali 2 na I spratu zgrade SANU, Beograd, Kneza Mihaila 35.

PETAK, 02. jun 2006.G. U 16.15 SATI
Zoran Ognjanovic (Matematicki institut SANU, Beograd)
Prikaz knjige Algoritmika, 1 (niska algoritama znacajnih i onih tezih) Slavise B. Presica, Beograd, Kolorton, 2005, str. 443
(Review of the book Algorithmica, 1 by Slavisa B. Presic)


Sadrzaj: 1. Prvo o algoritmu, neki primeri. 2. Navisni (iterativni) algoritmi. 3. O "Jesi li drvce" algoritmu - osnovi funkcijskih jezika (Lispa, Pascala, C-jezika i dr.). 4. Definicija *-izraza i raznih drugih; dokazne putanje, osnovna tvrdjenja. 5. Struja znakova; algoritam razrec. 6. Algoritam prve desne zagrade (uvodno). 7. Mnozenje dva prirodna broja sa sto i vise cifara. 8. liste. 9. Drveta, dvorakljasta (binarna). Pravljenje i razni algoritmi s njima. 10. O Prologu. 11. Spiskovi, kljucevi (baze podataka). 12. Sredjivanje (sortiranje) konacnih nizova. 13. Zamenila - vrsta zamenskih naprava. 14. Koraci ka masinskom jeziku. Pokusaj nadgleda.

PETAK, 9. jun 2006.G. U 16.15 SATI
Kosta Dosen (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i Matematicki institut SANU, Beograd)
Gedel i teorija dokaza (Goedel and Proof Theory)

Gedelovi cuveni rezultati o nepotpunosti su veoma mnogo uticali na hilbertovsku teoriju dokaza, a mnogo manje na opstu teoriju dokaza. (Goedel's famous incompleteness results had a great impact on Hilbertian proof theory, but much less on general proof theory.) Predavanje upriliceno povodom stogodisnjice rodjenja Kurta Goedela (1906 - 1978).

PETAK, 16. jun 2006.G. U 16.15 SATI
Dragan Doder (Ma.sinski fakultet Univerziteta u Beogradu)
Metoda Ehrenfeuchet - Fra¨isse i zakon 0 - 1 (Ehrenfeuchet - Fra¨isse method and the 0 - 1 law)

Mnoge od teorema i metoda teorije modela neprimenljive su na teoriju konacnih modela. Ehrenfeuchet - Fra¨isse igra daje novu metodu, specificnu za teoriju konacnih modela, koja iz ugla algebre i teorije igara analizira pojam m-ekvivalentnosti, sto daje neke rezultate neaksiomatizabilnosti. Drugi deo predavanja bice posvecen sledecem fenomenu: za proizvoljnu recenicu prvog reda ili je ona ili je njena negacija ”neinteresantna” za konacne strukture.

PETAK, 23. jun 2006.G. U 16.15 SATI
Zarko Mijajlovic (Matematicki fakultet Univerziteta u Beogradu)
GEDEL I FROMALNA IZRACUNLJIVOST (Goedel and Comutability)

Pregledno - ekspozitorno predavanje, drugo u nizu predavanja uprilicenih povodom stogodisnjice rodjenja Kurta Goedela (1906 - 1978).

Petak 30. jun 2006.G. U 16.15 SATI
Angelina Ili´c - Stepi´c (Matematicki fakultet Univerziteta u Beogradu)
Slucajni realni brojevi (Random Reals)


U predavanju ´ce biti dat kratak prikaz tehnike "Random real forcing-a."

U Beogradu, 01.03.2006.

Rukovodioci seminara:
Dr. Djordje Vukomanovic i Dr. Kosta Dosen.

Azurirani programi svih seminara Matematickog instituta SANU mogu se naci na adresi www.mi.sanu.ac.yu.