Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za jun 2009.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2008/2009. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 305 - Biblioteka instituta. Cetvrtkom posle podne, ali od 14:30 sati, odrzavace se predavanja na pratecem Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.

Petak, 05.06.2009. U 16:00 sati
Zana Kovijanić, Prirodno-Matematički fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici
Remzijevi brojevi (Ramsey numbers)

Remzijev broj R_(2) je najmanji prirodan broj n sa osobinom da, u ma kom bojanju grana potpunog grafa K_(n) sa m boja b_(i), za neko i, postoji monohromatski podgraf K_(s_(i)) obojen bojom b_(i)... Dacemo kratak osvrt na ovu oblast, izloziti neke otvorene probleme i novije rezultate dobijene u pokusajima njihovog resavanja.Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd, 6. februar 2009.g.
Rukovodioci Seminara: Kosta Dosen i Djordje Vukomanovic