Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za maj 2013.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2011/2012.g. na ovoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.Petak, 17.05.2013. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Slavko Moconja, Matematicki fakultet, Beograd
ASIMETRICNI REGULARNI TIPOVI
apstrakt: Asimetricni regularni tipovi imaju na prirodan nacin definisan operator zatvorenja na svom lokusu. Takodje, svaki Morlijev niz fiksiranog asimetricnog regularnog tipa je linearno uredjen i tip uredjenja maksimalnog Morlijevog niza u fiksiranom modelu ne zavisi od izbora niza.

Kao primer, pokazacemo da je svaki 0-invarijantan globalni tip u maloj o-minimalnoj teoriji regularan. Pod dodatnim uslovima pokazuje se da je svaki model teorije, do na izomorfizam, odredjen tipovima uredjenja maksimalnih Morlijevih nizova fiksne familije 1-tipova. Ovi uslovi vaze pod pretpostavkom da teorija ima manje od kontinum prebrojivih modela, sto daje novi dokaz Votove hipoteze za o-minimalne teorije.

PETAK, 24.05.2013. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Branislav Prvulovic, Matematicki fakultet, Beograd
UVOD U GREBNEROVE BAZE

apstrakt: Zadatak utvrdjivanja da li dati polinom pripada datom idealu u polinomijalnoj algebri cesto je veoma zahtevan. Jedan od pristupa njegovom resavanju je teorija Grebnerovih baza. Bice uvedeni osnovni pojmovi ove teorije uz kratak osvrt na njenu primenu u kohomologiji.

PETAK, 31.05.2013. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Nebojsa Mudrinski, Departman za matematiku i informatiku, Univerzitet u Novom Sadu
VISI KOMUTATORI - REZULTATI I OTVORENI PROBLEMI

apstrakt: A. Bulatov je 2001. godine uveo pojam viseg komutatora tako sto je uopstio komutator u Maljcevljevim algebrama na komutator proizvoljne arnosti (duzine) na mrezi kongruencija. Pokazalo se da su visi komutatori dobro sredstvo za resavanje problema u teoriji klonova, pitanjima polinomijalne kompletnosti i ekvivalentnosti. Interesantno je videti koje se osobine prenose sa binarnog komutatora i na koji nacin. Prirodno se uopstava pojam abelovosti na supernilpotentnost. Najnoviji rezultat o 2-supernilpotentnim Maljcevljevim algebrama pokazuje da visi komutatori (u ovom slucaju ternarni) daju jaci uslov od binarnih: forsiraju postojanje grupne polinomne operacije u 2-supernilpotentnoj Maljcevljevoj algebri, dok u 2-nilpotentnoj Maljcevljevoj algebri mozemo tvrditi ,,samo" postojanje kvazigrupne polinomne operacije.

OBAVESTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: zpetric@mi.sanu.ac.rs ili tane@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd,
Srdacan pozdrav,

rukovodioci seminara Zoran Petric i Predrag Tanovic