Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za mart 2003

Sastanci Seminara za matematicku logiku Matematickog instituta SANU odrzavace se i u 2003. godini po pravilu petkom od 16.15 sati u Biblioteci Matematickog instituta SANU na I spratu zgrade SANU, Beograd, Kneza Mihaila 35.

PETAK, 07. MART 2003.G. U 16.15 SATI
Nebojsa Ikodinovic (Prirodno-matematicki fakultet Univerziteta u Kragujevcu)
LOGIKA MOGUCNOSTI (Possibility logic)

Rezime: Bice reci o tzv. Logici mogucnosti i drugim srodnim logikama kojima se izrazava stepen verovanja, neophodnosti i sl. Proucavanje ovih logika namecu mnogobrojne primene (u svakodnevnom zivotu, kvantnoj mehanici,...).

PETAK, 14. MART 2003.G. U 16.15 SATI
Zoran Petric (Matematicki institut SANU, Beograd)
BRAUEROVE ALGEBRE I GENERALNOST DOKAZA (Brauer algebras and generality of proofs)

Rezime: Klasican rezultat Riharda Brauera o reprezentaciji grupa linearnih transformacija bice doveden u vezu s pojmom generalnosti dokaza.

PETAK, 21. MART 2003.G. U 16.15 SATI
Zarko Mijajlovic (Matematicki fakultet, Beograd)
O NEKIM GUSTIM PODSKUPOVIMA SKUPA R REALNIH BROJEVA (On dense subsets of real numbers)

Rezime: Polazeci od osobina divergentnih redova nalaze se zanimljivi gusti podskupovi u R. Ti se skupovi povezuju s Varingovim problemom iz kombinatorne teorije brojeva.

PETAK, 28. MART 2003.G. U 16.15 SATI
Aleksandar Jovanovic (Matematicki fakultet, Beograd)
REALNO MERLJIVI KARDINALI, SKUPOVNO TEORIJSKI ASPEKTI (Real valued measurable cardinals, set theoretic aspects)

Rezime: Predavac bi izlozio sazetak Solovayevog klasicnog rezultata o ekvikonsistenciji egzistencije merljivog kardinala i egzistencije sigma aditivnog totalnog prosirenja Lebesgueve mere, kao i status raznovrsnije problematike koja je povezana ws ovim pitanjem.

U Beogradu, 20.2.2003.

Rukovodioci seminara:
Dr. Djordje Vukomanovic i Dr. Kosta Dosen.

Azurirani programi svih seminara Matematickog instituta SANU mogu se naci na adresi www.mi.sanu.ac.yu.