Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za mart 2011.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u zimskom semestru 2009/2010.g. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.

PETAK, 04.03.2011. U 16:00
Petar Markovic (Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematickog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu)
In memoriam: Jaroslav Jezek (1945 - 2011)}

Predavac ce govoriti o zivotu i delu Jaroslava Jezeka (Akademija nauka Ceske republike), specijalno o njegovim doprinosima jednakosnim logikama, teoriji mreza i grupoidima, kao i o licnim kontaktima i saradnji s njim. ( Njegova knjiga Universal Algebra, First edition April 2008, moze se skinuti s mreze).PETAK, 11.03.2011. U 16:15
Rade Zivaljevic (Matematicki institut SANU, Beograd)
Bojova povrs (Boy's surface)

Bojova povrs (Boy's surface) je znamenita imerzija projektivne ravni u 3-dimenzionalni euklidski prostor (Werner Boy je bio ucenik Davida Hilberta). Iskoristicemo Bojovu povrs (ukljucujuci i za ovu priliku specijalno pripremljene kompjuterske animacije) kao primer topoloskog objekta za ciju se analizu koriste vazne geometrijske ali i algebraske i kategorijalne konstrukcije (kobordizmi, spektri, itd.). Predavanje je namenjeno sirem krugu slusalaca a posebno mi je drago sto imam priliku da o ovoj temi govorim na Logickom seminaru za koji je vezan vazan deo moje rane matematicke biografije.

Petak, 18.03.2011. U 16:15
Olivera Vidojevic (Matematicki fakultet Univerziteta u Beogradu)
Kompaktnost u Matematickoj logici (Compactness in Mathematical logic)

Compactness as a powerful feature in mathematics, allowing reducing of infinite to finite. Introducing, testing and application in propositional calculus; Compactness theorem as a essential feature of the first-order predicate calculus. Compactness and its study in abstract logics. Importance of this theorem and application outside logic (algebra and analysis).

PETAK, 25.03.2011. U 16:15
Aleksandar Pavlovic (Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematickog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu)
Konvergentne strukture i topologije na kompletnim Bulovim algebrama povezane s forsingom (Forcing related convergence structures and toplogies on complete Boolean algebras)

Abstract: Bice prezentovana generalna metoda generisanja topologije pomocu konvergencije nizova i ilustrovana s nekoliko konvergencija definisanih forsing osobinama realnih brojeva (podskupova skupa prirodnih brojeva).

OBAVESTENJA:

1) Dejan Ilic (Saobracajni fakultet Univerziteta u Beogradu) branice magistarsku tezu pod naslovom: Dimenzija modela neprebrojivo kategoricne teorije (Dimension of model of an uncountably categorical theory) u PETAK, 25. FEBRUARA 2011.G. U 18:00 SATI U SALI 844, V SPRAT, STUDENTSKI TRG 16, MATEMATICKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

2) Profesor Predrag Tanovic (Matematicki institut SANU) pocinje u UTORAK, 1. MARTA 2011.G. U 16:15 SATI U SALI 301F, III SPRAT, KNEZA MIHAILA 36, Kurs iz teorije modela (A course in model theory)

Profesor Kosta Dosen drzi u letnjem semestru 2009/2010. skolske godine kurs iz izbornog predmeta FILOZOFIJA MATEMATIKE na cetvrtoj godini studija filozofije na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Cika Ljubina 18-20, u sali 308, III sprat(nove zgrade Filozofskog fakulteta) sredom od 18:30, pocevsi od srede 10. februara 2010.g. Uz kurs su predvidjene vezbe petkom od 18:00 sati u sali Srpskog filozofskog drustva (prvi sprat starih prostorija Filozofskog fakulteta), koje drzi Milos Adzic. Kurs je posvecen filozofiji matematike Gotloba Fregea, a vezbe poglavljima iz logike relevantnim za filozofiju matematike.

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd, 1. marta 2010.g.
Rukovodioci Seminara: Kosta Dosen i Djordje Vukomanovic