Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za mart 2013.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2011/2012.g. na ovoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.Petak, 1.03.2013. U 16:15
1. SASTANAK DRUSTVA ZA CISTU I PRIMENJENU LOGIKU.
2. PREDSTAVLJANJE KNJIGE ,,UVOD U MATEMATICKU LOGIKU'' AUTORA ZARKA MIJAJLOVICA I ZORANA PETROVICA

PETAK, 8.03.2013. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Marija Boricic, FON, Beograd
TEOREMA KOMPAKTNOSTI

apstrakt: Pojam kompaktnosti se pojavljuje u topologiji, a zatim, u prepoznatljivoj formi, u klasicnoj logici predikata, najpre kod K. Goedel-a (1930) u obliku danas poznate Teoreme kompaktnosti, dobijene kao neposredna posledica Teoreme potpunosti. Danas Teorema kompaktnosti zauzima centralno mesto u teoriji modela i u vezi je sa mnogim fundamentalnim tvrdjenjima. Mi cemo ukazati na neke ekvivalente i posledice Teoreme kompaktnosti. (Izlaganje je deo ispita iz Matematicke logike na Doktorskim studijama.)

PETAK, 22.03.2013. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Miodrag Kapetanovic, Matematicki institut SANU, Beograd
TEORIJA MODELA I PROBLEMI ELIMINACIJE KVANTORA

apstrakt: Cilj izlaganja je da se ukratko izlozi primena teorije modela na teorije za koje hocemo da pokazemo da dozvoljavaju eliminaciju kvantora. Zato cemo se najpre podsetiti ranih vaznih rezultata u ovoj oblasti (DLO, ACF, RCOF) i uloge A. Robinsona koji je prvi upozorio na primenljivost teorije modela u matematici uopste. Takodje ce biti skicirani kriterijumi Shoenfielda i van den Driesa i njihova ekspozicija od strane Hodgesa i Markera. Kao nastavak ovoga bice ponudjen jos jedan kriterijum eliminacije kvantora i ilustrovana njegova primenljivost.

SREDA, 29.03.2013. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Zarko Mijajlovic, Matematicki fakultet, Beograd
PROMENLJIVE

apstrakt: Pokazuje se kako se promenljivama v_i u svakom modelu A (intrerpretaciji jezika predikatskog racuna prvog reda) mogu pridruziti na prirodan nacin jedinstvene funkcije \underline{v}_i nad domenom A. Pokazuje se da je ova "interpretacija" promenljivih dualna pojmu valuacije. Koristeci osobine funkcija \underline{v}_i daje se, moguce nov, dokaz teoreme Birkhofa o egzistenciji slobodnih algebri.

OBAVESTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: zpetric@mi.sanu.ac.rs ili tane@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd,
Srdacan pozdrav,

rukovodioci seminara Zoran Petric i Predrag Tanovic