Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za mart 2014.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2011/2012.g. na ovoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.PETAK, 7.3.2014. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Slavko Moconja, Matematicki fakultet Beograd
EHRENFEUCHT-OVE GRUPE

Sazetak: Za kompletnu teoriju prvog reda kazemo da je Ehrenfeucht-ova ako ima vise od jednog, ali samo konacno mnogo neizomorfnih prebrojivih modela. Vaught je dokazao: ako teorija ima bar dva neizomorfna prebrojiva modela, onda mora imati i treci, dok je Ehrenfeucht prvi konstruisao primer teorije koja ima tri neizomorfna prebrojivih modela. Ne postoji mnogo sustinski razlicitih Ehrenfeucht-ovih teorija, i nijedan poznati primer nije zasnovan na nekoj algebarskoj strukturi. Na predavanju ce biti predstavljena jedna konstrukcija Abelove grupe (sa dodatnom strukturom) cija je teorija Ehrenfeucht-ova. Zajednicki rad sa Dejanom Ilicem i Predragom Tanovicem.

Petak, 14.3.2014. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Maja Roslavcev, Matematicki fakultet Beograd
UNIVERZALNI OBJEKTI U TEORIJI KATEGORIJA

Sazetak: Bice predstavljen pregled univerzalnih objekata sa primerima, kao i Jonedina lema.

PETAK, 21.3.2014. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Marko Radovanovic, Matematicki fakultet, Beograd
KONACNO GENERISANE GRUPE

apstrakt: Na ovom predavanju dacemo pregled osnovnih osobina konacno generisanih grupa. Posebno cemo razmotriti problem reci za grupe i Novikov-Boone-ovu teoremu.
OBAVESTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: zpetric@mi.sanu.ac.rs ili tane@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd,
Srdacan pozdrav,

rukovodioci seminara Zoran Petric i Predrag Tanovic