Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za maj 2015.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2011/2012.g. na ovoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.PETAK, 15.05.2015. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Tanja Stojadinovic, Matematicki fakultet, Beograd
SIMETRICNE I KVAZISIMETRICNE FUNKCIJE

Apstrakt: Simetricne i kvazisimetricne funkcije predstavljaju jedan od najvaznijih objekata u enumerativnoj kombinatiorici. U izlaganju ce biti predstavljene Hopfove algebre simetricnih i kvazisimetricnih funkcija i razne njihove baze, posebno Shurove funkcije.

PETAK, 22.05.2015. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Tanja Stojadinovic, Matematicki fakultet, Beograd
SIMETRICNE I KVAZISIMETRICNE FUNKCIJE II

Apstrakt: Simetricne i kvazisimetricne funkcije predstavljaju jedan od najvaznijih objekata u enumerativnoj kombinatiorici. U izlaganju ce biti predstavljene Hopfove algebre simetricnih i kvazisimetricnih funkcija i razne njihove baze, posebno Shurove funkcije.

PETAK, 29.05.2015. U 16:15 (MI SANU, 301f)

SASTANAK SEMINARA POSVECEN PREMINULOM MISI MARTINOVICU
OBAVESTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: zpetric@mi.sanu.ac.rs ili tane@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd,
Srdacan pozdrav,

rukovodioci seminara Zoran Petric i Predrag Tanovic