Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za novembar 2003

Sastanci Seminara za matematicku logiku Matematickog instituta SANU odrzavace se i u akademskoj 2003/2004. godini po pravilu petkom od 16:15 sati u sali 2 na I spratu zgrade SANU, Beograd, Kneza Mihaila 35.

PETAK, 14. novembar 2003.G. U 16.15 SATI
Milos Kurilic (Institut za matematiku PMF, Novi Sad)
JEDNA KLASA MAKSIMALNIH SKORO DISJUNKTNIH FAMILIJA
(A class of MAD (maximal almost disjunctive) families)


Skraceni rezime: Maksimalne skoro disjunktne familije skupova o kojima je rec su u korespomdenciji s maksimalnim antilancima u Booleovoj algebri P(omega)/Fin. Bice posmatrane maksimalne skoro disjunktne familije podskupova skupa N (prirodnih brojeva) ciji su elementi konvergentni skupovi, kao i one koje se sastoje od divergentnih skupova (u smislu da je zbir reciprocnih vrednosti elemenata tih skupova konacan, odnosno beskonacan). Takodje, razmatrace se invarijantne kontinuuma vezane za ovakve i slicne skupove.

PETAK, 21. novembar 2003.G. U 16.15 SATI
Zoran Markovic, Zoran Ognjanovic (Matematicki institut SANU) i Miodrag Raskovic (Uciteljski fakultet, Beograd)
~DEFAULT~ LOGIKE, PREGLED RAZVOJA U POSLEDNJOJ DECENIJI
(Deafault logics, main developments in the last decade)


Rezime: Tokom poslednjih desetak godina predlozeno je vise semantickih pristupa i postignut konsenzus o minimalnom skupu osobina koje treba da poseduju sistemi za ~default~ rezonovanje (rasudjivanje u nedostatku informacija), a data je i odgovarajuca aksiomatizacija. U prvom delu izlaganja bice prikazani glavni rezultati koji su dosad publikovani. U drugom delu, predavaci ce izloziti neke svoje rezultate u vezi s ~default~ logikama. (During the 90`s several new semantical approaches to defaults were developed. Also the consensus was reached about what should be the core axioms for default reasoning. A survey of these results will be given as well as a short account of the results of the authors in this field.)

PETAK, 28. novembar 2003.G. U 16.15 SATI

Nastavak teme od 21. novembra 2003.g.:

U Beogradu, 07.11.2003.

Rukovodioci seminara:
Dr. Djordje Vukomanovic i Dr. Kosta Dosen.

Azurirani programi svih seminara Matematickog instituta SANU mogu se naci na adresi www.mi.sanu.ac.yu.