Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za oktobar 2006

Sastanci Seminara za matematicku logiku Matematickog instituta SANU odrzavace se i u akademskoj 2006/2007. godini po pravilu petkom od 16:15 sati u sali 2 na I spratu zgrade SANU, Beograd, Kneza Mihaila 35.

PETAK, 03. novembar 2006.G. U 16.15 SATI
Dragan Doder (Masinski fakultet Univerziteta u Beogradu)
Deskriptivna teorija skupova u konstruktibilnom univerzumu (Descriptive set theory in constructible universe)

Pregledno predavanje. Hipoteza da su svi elementi Baire-ovog prostora konstruktibilni skupovi daje strukturnu teoriju za Luzinove skupove i Kleene-jeve klase i povlaci postojanje Lebesgue nemerljivog Delta_{2}^{1} skupa realnih brojeva i neprebrojivog Pi_{1}^{1} skupa bez savrsenog podskupa.

PETAK, 10. novembar 2006.G. U 16.15 SATI
Petar Markovic (Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematickog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu)
Neki parcijalni rezultati o Franklovoj hipotezi (Some partial results on Frankl's conjecture)

1979. godine P. Frankl postavio je sledeci problem: "Ako je data konacna familija konacnih skupova F zatvorena za unije i koja sadrzi bar jedan neprazan skup, da li mora postojati element koji se nalazi u najmanje polovini skupova iz F?" Ovo ce predavanje prikazati neke od pristupa za resavanje te hipoteze, ili njenog mreznog ekvivalenta.

PETAK, 17. novembar 2006.G. U 15.15 SATI
Dragan Doder (Masinski fakultet Univerziteta u Beogradu)
Beskonacne igre u deskriptivnoj teoriji skupova (Infinite games in desciptive set theory)

U predavanju ce biti reci o jakim hipotezama koje daju strukturnu teoriju za projektivne skupove.

PETAK, 24. novembar 2006.G. U 16.15 SATI
Miroslav Martinovic (Department of Computer Science, The College of New Jersey, USA)
Savremeni sistemi za pretrazivanje informacija (Modern information retrieval systems)}

Ovo predavanje namenjeno je publici s interesima i znanjem iz sledecih oblasti: Racunarstvo, informatika, informacione nauke, lingvistika i interaktivni mediji. Cilj predavanja je upoznavanje publike s dizajnom, implementacijom i evaluacijom sistema za pretrazivanje informacija kao i matematickim osnovama i modelima iste. Prisutni ce takodje steci opste razumevanje internog funkcionisanja automatizovanih sistema. Uopste, namera je da se povezu istrazivaci sa zajednicikim interesom za kombinovanjem matematike i racunarstva s drustvenim naukama koje se bave istrazivanjem interakcija izmedju ljudi (drustva) i informacija. Samo predavanje ce prodiskutovati teoriju i praksu pretrage teksta i bibliografskih informacija. Teme koje ce biti pokrivene ukljucuju automatsko indeksiranje, LOGICKE, vektorske i probabilisticke modele pretrage i njima odgovarajuce pristupe klasifikaciji teksta, indeksiranju, formulaciji upita, rangiranju autputa, filtraciji i usmeravanju informacija. Ostale teme koje ce biti dotaknute su i: detekcija i pracenje tematika, metrike efikasnosti pretrage (relevantnost, korisnost, kvantitet laznih alarma), fidbek o relevantnosti, reformulacija upita, leksikoni, ekstrakcija koncepata i automatska sumarizacija.

U Beogradu, 20.10.2006.

Rukovodioci seminara:
Dr. Djordje Vukomanovic i Dr. Kosta Dosen.

Azurirani programi svih seminara Matematickog instituta SANU mogu se naci na adresi www.mi.sanu.ac.yu.