Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za novembar 2008

Posto je Matematicki institut SANU iz zgrade SANU preseljen u zgradu preko puta, Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2007/2008. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 305 - Biblioteka instituta, jer zasad sala II na I spratu nove adrese nije u funkciji. U terminu Seminara, u petak, 22. i petak 29. februara 2008. posle podne, ali od 15:15 sati, gostovace prateci Seminar iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.

PETAK, 07. novembar 2008.G. U 16.30 SATI
Predrag Tanović (Matematički institut SANU, Beograd)
"Topološko" ispuštanje tipova ("Topologically" omitting types)

Predavanje (je elementarno) i sadrži osvrt na topologiju Stonovog prostora (kompletne, prebrojive teorije prvog reda). Biće prikazan i "topološki dokaz teoreme o ispuštanju tipova. (The talk deals with the Stone space (of a complete, countable, first-order theory). A "topological" proof of the Omitting Types Theorem will be presented.)

PETAK, 14. novembar 2008.G. U 16:30 SATI
Petar Maksimović (Matematički institut SANU, Beograd)
Jednočlani potpuni skupovi veznika za iskaznu logiku (Single sets of connectives which are complete (adequate) for propositional logic)

U ovoj master tezi dat je pregled postojećih rezultata o jednočlanim potpunim skupovima logičkih veznika, kao i dva originalna doprinosa. Prvi originalni doprinos predstavlja teorema u kojoj su formulisani i dokazani neophodni i dovoljni uslovi za potpunost jednočlanog skupa logičkih veznika. Ovi uslovi daju jednostavnu i elegantnu karakterizaciju jednočlanih potpunih skupova logičkih veznika proizvoljne arnosti i omogućuju njihovo prebrojavanje. Drugi originalni doprinos predstavlja davanje gornjeg ograničenja za minimalnu dužinu aksiome koja koristi samo jedan jednočlan potpun skup logičkih veznika i sama za sebe čini potpun sistem aksioma, kao funkcije arnosti tog logičkog veznika.

PETAK, 21. novembar 2008.G. u 16:30 SATI

Aleksandar Perović (Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu)
Erenfojht-Fraiseove igre (Ehrenfeucht-Fraisse games)

Prvo iz serije predavanja Finite model theory. Preostala tri predavanja biće: 2) Još o igrama (More on games), 3) 0-1 zakoni (0-1 laws) 4) Zadovoljivost (Satisfiability).

PETAK, 28. novembar 2008.G. U 16:30 SATI
Dragan Doder (Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu)
Neka razmatranja o broju valuacija (Considerations on the number of valuations)

U prvom delu predavanja pokazuje se da za broj valuacija prebrojivog modela koje zadovoljavaju fiksiranu formulu (ili tip) infinitarne logike važi kontinuum hipoteza. Zatim se razmatra šira klasa modela i pokazuje se rezultat istog tipa za egzistencijalne formule, ili proizvoljne formule pod pretpostavkom Projektivne detrminisanosti.

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.yu. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.yuRukovodioci Seminara: Kosta Dosen i Djordje Vukomanovic