Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za novembar 2010.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u zimskom semestru 2009/2010.g. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.

PETAK, 05.11.2010. U 16:00
...
Slobodna tema i dogovor o radu Seminara

Abstrakt:



PETAK, 12.11.2010. U 16:15
Kosta Dosen, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i Matematicki institut SANU
HIPERGRAFOVSKI POLITOPI I: APSTRAKTNI POLITOPI (Hypergraph like polytopes I: Abstract polytopes)

Abstrakt: Od simpleksa do permutoedra preko asociaedra, cikloedra i drugih interesantnih politopa. Abstract for both lectures: From simplices to permutohedra via associahedra, cyclohedra and other interesting polytopes.

Petak, 19.11.2010. U 16:15
Zoran Petric, Matematicki institut SANU
HIPERGRAFOVSKI POLITOPI II: EUKLIDSKE REALIZACIJE (Hypergraph like polytopes II: Euclidian realizations)

Abstrakt: Od simpleksa do permutoedra preko asociaedra, cikloedra i drugih interesantnih politopa. Abstract for both lectures: From simplices to permutohedra via associahedra, cyclohedra and other interesting polytopes.

PETAK, 26.11.2010. U 16:15
Dragana Todoric, Matematicki fakultet Univerziteta u Beogradu
O nekim prstenima polinomskih funkcija: primena i ideali (On some rings of polynomial functions: an application and ideals)

Abstract: Polazimo od primene Grebnerovih baza na $p$-vrednosnu logiku. Otuda dobijamo logicki dokaz da je prsten polinomskih funkcija nad Z_p glavnoidealski. Na kraju navodimo algebarski dokaz i neke rezultate o konacnim glavnoidealskim prstenima. We start from an application of Groebner bases to $p$-valued logic, It gives us a simple proof that the ring of polynomial functions over Z_p is a principal ideal ring (PIR). At the end we present an algebraic proof and some results on finite $PIR$'s.

OBAVESTENJE:

Profesor Kosta Dosen drzi u letnjem semestru 2009/2010. skolske godine kurs iz izbornog predmeta FILOZOFIJA MATEMATIKE na cetvrtoj godini studija filozofije na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Cika Ljubina 18-20, u sali 308, III sprat(nove zgrade Filozofskog fakulteta) sredom od 18:30, pocevsi od srede 10. februara 2010.g. Uz kurs su predvidjene vezbe petkom od 18:00 sati u sali Srpskog filozofskog drustva (prvi sprat starih prostorija Filozofskog fakulteta), koje drzi Milos Adzic. Kurs je posvecen filozofiji matematike Gotloba Fregea, a vezbe poglavljima iz logike relevantnim za filozofiju matematike.

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rs



Beograd, 1. marta 2010.g.
Rukovodioci Seminara: Kosta Dosen i Djordje Vukomanovic