Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za novembar 2011.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u zimskom semestru 2009/2010.g. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.PETAK, 11.11.2011. U 16:15
Branislav Boricic, Ekonomski fakultet, Beograd
Erou-Senova teorija u kombinovanoj Fon Rajtovoj logici preferencija

Abstract: Predlazemo kako da se predstave najzna cajniji rezultati Erou-Senove teorije drustvenog izbora, teoreme nemogucnosti, u kontekstu Fon Rajtove logike preferencija, interpretirajuci osnovne aksiome Eroua i Sena kao ciste (skoro) iskazne formule. Ovakav pristup, mada veoma formalan, zasnovan na Gabaijevom konceptu kombinovanja logika, uslovljava blagu modifikaciju rezultata nemogucnosti, ali i cuva njihovu sustinu. Verujemo da ovakvom pristupu posebnu didakticku vrednost daje njegova jednostavnost. Kljucne reci: logika preferencija, teorija drustvenog izbora, kombinovanje logika. AMS 2010 Mathematics Subject Classification: 03B60, 03B05, 03B10, 91B08, 91B10, 91B12, 91B14. JEL Classification: D70, D71.

Petak, 18.11.2011. U 16:15
Kosta Dosen (Matematicki institut SANU)
LOGICKE KONSTANTE I

Abstract: Ideja da su logicke konstante one koje se mogu okarakterisati dokazno-teorijskim sredstvima u vezi je sa Louvirovom tezom (F.W. Lawvere) da su logicke konstante vezane za funktore u adjungovanim situacijama. Sa tacke gledista kategorijalne teorije dokaza, Louvirova teza je u prilicnom skladu sa intuicionistickom logikom (prilicnom, a ne savrsenom, zbog distribucije konjunkcije nad disjunkcijom). Njen status u drugim logikama nije tako dobar, i narocito ona ne prolazi jako dobro u klasicnoj logici, iako se ta logika moze lepo shvatiti u kategorijalnoj teoriji dokaza.
Literatura : http://lumiere.ens.fr/~dbonnay/files/conference/LC/KD2.pdf
Zajednicki sastanak Seminara za logiku i Seminara za opstu teoriju dokaza.

PETAK, 25.11.2011. U 16:15
Kosta Dosen, Matematicki institut SANU
Logicke konstante II

Abstract: Nastavak predavanja od 11. novembra.

OBAVESTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd, 1. marta 2010.g.
Rukovodioci Seminara: Predrag Tanovic i Zoran Petric