Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za oktobar 2011.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u zimskom semestru 2009/2010.g. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.PETAK, 21.10.2011. U 16:15
Predrag Tanovic, Matematicki institut SANU
Minimalna polja

Abstract: Beskonacna struktura prvog reda je minimalna ako je svaki njen definabilan (sa parametrima) podskup ili konacan ili ko-konacan. Posledica teoreme Tarskog o eliminaciji kvantifikatora je da je svako algebarski zatvoreno polje minimalno. Hipoteza Podewskog iz 1973. tvrdi da su to jedina minimalna polja: Svako minimalno polje je algebarski zatvoreno. Frank Wagner je 2000. potvrdio hipotezu za slucaj polja pozitivne karakteristike, dok je u slucaju polja karakteristike 0 ona otvorena. Na predavanju ce biti izlozen nov pristup ovom problemu.

PETAK, 28.10.2011. U 16:15
Borisa Kuzeljevic, Matematicki institut SANU
Martinova aksioma

Abstract: Predavanje sadrzi definiciju i nekoliko osnovnih primena Martinove aksiome. Martinova aksioma je jedan od osnovnih kombinatornih principa teorije skupova koji je nezavisan od ZFC. Formulisali su je Donald Martin i Robert Solovay 1970. Odnosi se na beskonacne kardinale manje od kontinuuma i (informativno) tvrdi da se oni ponasaju kao $\aleph_0$. Zajednicki sastanak Seminara za logiku i Seminara za opstu teoriju dokaza.

OBAVESTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd, 1. marta 2010.g.
Rukovodioci Seminara: Predrag Tanovic i Zoran Petric