Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za septembar 2010.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u zimskom semestru 2009/2010.g. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.

SREDA, 08.09.2010. U 15:00
Boban Velickovic
Von Neumann-ov problem i Maharam algebre

Abstrakt: Maharam algebra je kompletna Boole-ova algebra koja dozvoljava striktno pozitivnu neprekidnu podmeru. Te algebre je definisala Dorothy Maharam 1940-ih godina u vezi sa problemom Von Neumann-a o karakterizaciji algebra mere. Kljucno pitanje koje je postavila Maharam je da li su sve Maharam algebra u isto vreme i algebre mere. Taj problem, koji je isto poznat pod imenom, 'Problem kontrolne mere' je bio otvoren nekih 60-ak godina i resio ga je Talagrad tek 2005-te godine.
U ovom predavanju prezentiracu nekoliko nedavno dobijenih rezultata o karakterizaciji Maharam algebri i njihovim najvaznijim osobinama.


OBAVESTENJE:

Profesor Kosta Dosen drzi u letnjem semestru 2009/2010. skolske godine kurs iz izbornog predmeta FILOZOFIJA MATEMATIKE na cetvrtoj godini studija filozofije na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Cika Ljubina 18-20, u sali 308, III sprat(nove zgrade Filozofskog fakulteta) sredom od 18:30, pocevsi od srede 10. februara 2010.g. Uz kurs su predvidjene vezbe petkom od 18:00 sati u sali Srpskog filozofskog drustva (prvi sprat starih prostorija Filozofskog fakulteta), koje drzi Milos Adzic. Kurs je posvecen filozofiji matematike Gotloba Fregea, a vezbe poglavljima iz logike relevantnim za filozofiju matematike.

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd, 1. marta 2010.g.
Rukovodioci Seminara: Kosta Dosen i Djordje Vukomanovic