Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA APRIL 2010.

UTORAK, 06. april 2010. u 12:15 sati
Prof. Dr Katica R. Stevanovic-Hedrih, Matematicki institut SANU, Beograd
KOORDINATNI SISTEMI I KOORDINATE VEKTORA I SILE INERCIJE
Rezime: Predavanje predstavlja nastavak predavanja na temu dinamicke nelinearnosti i formalizma transformacija koordinata vektora i prikazivanja vektora u razlicitim koordinatnim sistemima ukljucujuci koordinatne sisteme neortogogonalnih, kao i ortogonalnih krivolinijskih koordinata sa gledista njihove primene u mehanici. Odreduju se ugaone brzine tangentne vektorske baze vektora polozaja materijalne tacke u razlicitim sistemima krivolinijskih koordinata (ortogonalnih i neortogonalnih). U tangentnoj vektorskoj bazi vektora polozaja se analiziraju koordinate vektora polozaja, uslovi koje treba da zadovolje, kao koordinate vektora brzine i vektora ubrzanja. Daje se primer primene na dinamiku materijalne tacke i sistema materijalnih tacaka. Analitiraju se sile inercije separacijom relativnog i prenosnog keratanja koordinatnih sistema u odnosu na referentni.

UTORAK, 13. april 2010. u 12:15 sati
Prof. Dr Branko Vulicevic, redovni profesor univerziteta u penziji
BESKONACNI DIJAGONALNI POSTUPAK NIZA SVIH NIZOVA KOJI SE MOGU DOBITI BESKONACNIM DIJAGONALNIM POSTUPCIMA JE FORMULA KOJA JE NEDOKAZIVA

Rezime: Beskonacnim dijagonalnim postupkom dobija se niz razlicit od svih vrsta beskonacne matrice na koju se beskonacni dijagonalni postupak primenjuje. Ako je matrica svih beskonacnih dijagonalnih postupaka (MSBDP) matrica koju obrazuju svi nizovi koji se mogu dobiti beskonacnim dijagonalnim postupcima, tada: 1. Na MSBDP se ne moze primeniti beskonacni dijagonalni postupak, jer bi se kao rezultat primene dobio niz koji bi bio razlicit od samog sebe. 2. Ako niz dobijen beskonacnim dijagonalnim postupkom primenjenim na MSBDP nije razlicit od svih vrsta te matrice, onda taj niz ne bi bio dobijen beskonacnim dijagonalnim postupkom.

UTORAK, 20. april 2010. u 12:15 sati
Prof. Dr Milan Bozic, Matematicki fakultet, Beograd
DEFINICIJE

Rezime: Motivisan brojnim raspravama oko definicija, posebice sa strane ucesnika seminara koji se bave mehanikom, autor ce u ovom predavanju dati prikaz formalnog pristupa definisanju u matematici i manjih ili vecih razlika i nesporazuma koje mogu nastati kada se definisanju pristupi neformalno. Takode, bece pokusano i da se razmotri u kojoj meri se ovaj matematicki koncept razlikuje od definisanja u drugim naukama i/ili intelektualnim disciplinama.

UTORAK, 27. mart 2010. u 12:15 sati
Prof. Dr Pavle Milicic, Matematicki fakultet, Beograd
VEKTORSKO DEFINISANJE GEOMETRIJSKIH PROSTORA

Rezime: Hilbertove "Osnove geomatrije" (1899) su omogucile savremeni aksiomatski metod u matematici pa i sire. Medutim, za savremeno zasnivanje raznih reometrija u upotrebi su dva pristupa: Klajnov, preko grupa transformacija i Vajlov, algebarsko-vektorski pristup. Predavac ce staviti akcenat na Vajlov pristup, inace manje poznat i rasprostranjen.

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić