Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA MAJ 2004.

UTORAK, 04. maj 2004. u 12:15 sati
Metodolosko-metodicke teme
            Tema:             OBRASCI ZA KONACNE ZBIROVE
Uvodna rec: Prof. dr Slavisa Presic, Matematicki fakultet.
            Metodolosko-metodicke teme su zamisljene kao koncepcijsko sirenje Seminara. Poslednji utorak u mesecu ce biti trajno posvecen slicnim skupovima.

UTORAK, 11. maj 2004. u 12:15 sati
Prof. dr Slavisa Presic i prof. dr Veljko Vujicic, Matematicki fakultet, Beograd:
JOS O POJMU SILE

Rezime: Pokusace se da se prevazidje nesaglasje o vektoru sile (osnovni ili izvedeni, fizicki ili matematicki pojam?). Malo istorije, a vise nesaglasja. Kakva moze biti razlika izmedju matematickog i fizikalnog shvatanja pojma vektora?

UTORAK, 18. maj 2004. u 12:15 sati
Prof. dr Dragan Trifunovic, Sumarski fakultet, Beograd:
JEDAN POGLED NA MATEMATICARE KRAGUJEVCA I OKOLINE

(nastavak predavanja)
            Rezime: U granicama svojih saznanja, autor saopstenja ce pokusati da izlozi potpun uvid u kragujevacke matematicare u proslosti, na njihove rezultate i izvesne osobenosti. Ova sinteza dovodi do zakljucka da danasnji svet matematicara Kragujevca ima veoma zavidne korene svog postojanja.

UTORAK, 25. maj 2004. u 12:15 sati
Prof. dr Marko Leko, Matematicki fakultet, Beograd:

IZVOD FUNKCIJE

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic