Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA DECEMBAR 2015.

ČETVRTAK, 10.12.2015. u 17:15, sala 301f, MI
Ivan Dimitrijevic, Matematicki fakultet u Beogradu
NELOKALNA MODIFIKACIJA AJNSTAJNOVE TEORIJE GRAVITACIJE

Apstrakt: Posmatramo model nelokalne gravitacije zadat dejstvom \begin{equation*} S = \displaystyle \int \Big(\frac{R}{16 \pi G} + R^p \mathcal{F}(\Box)R^q \Big) \sqrt{-g} d^{4}x, \end{equation*} gde je $\mathcal{F} (\Box)$ analiticka funkcija. Bice prikazan i pregled kosmoloskih resenja koja su dobijena za razne vrednosti parametara $p$ i $q$.

ČETVRTAK, 17.12.2015. u 17:15, sala 301f MI SANU
Bojana Milosevic, Matematicki fakultet u Beogradu
ASIMTOTSKA EFIKASNOST NEKIH TIPOVA TESTOVA SAGLASNOSTISednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic