Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA JUN 2005.

ČETVRTAK, 02. jun 2005. u 17 sati
dr Miodrag Mateljević
TEICHMULLER-OVA TEORIJA - EKSTREMALNI PROBLEMI (drugi deo)

ČETVRTAK, 09. jun 2005. u 17 sati
Aleksandar Zejak, Institut za fiziku, Zemun
KVANTNA KOSMOLOGIJA

ČETVRTAK, 16. jun 2005. u 17 sati
Vladica Andrejić, Matematički fakultet, Beograd
TEORIJA IGARA I JEDNA MATEMATIČKA IGRA

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara dr Mirjana Djoric