Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA MAJ 2016.

ČETVRTAK, 5.5.2016. u 17:15, sala 301f, MI
Milos Djoric, Matematicki fakultet Beograd

Na predavanju ce biti predstavljena klasifikacija Hopfovih hiperpovrsi kompleksnog hiperbolickog prostora $\mathbb{CH}^m$ sa konstantnim glavnim krivinama; jedine takve povezane realne hiperpovrsi su otvoreni podskupovi horosfere, tube oko totalno geodezijske podmnogostrukosti $\mathbb{CH}^k\subset\mathbb{CH}^m$, $k=0,1,\ldots,m-1$ ili tube oko totalno geodezijske podmnogostrukosti $\mathbb{RH}^m\subset\mathbb{CH}^m$.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic