Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za april 2008.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 04.04.2008. U 15:00
Aleksandar Perović
PRIKAZ ČLANKA: PROBABILITY LOGIC BY DOUGLAS N. HOOVER-NASTAVAKČETVRTAK, 11.04.2008. U 15:00
Aleksandar Perović
VEROVATNOSNE LOGIKE GENERISANE T-NORMAMAČETVRTAK, 18.04.2008. U 15:00
Petar Maksimović
O CERCOVOJ TEORIJI ISKAZNIH FUNKCIJA S MOGUĆIM PRIMENAMA U DEFAULT ZAKLJUČIVANJIMABeograd, 2008.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković