Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za april 2009.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 09.04.2009. U 15:15
Dragan Doder
RAZNE DEFAULT RELACIJEČETVRTAK, 23.04.2009. U 15:00
Aleksandar Perović
ISKAZNE VEROVATNOSNE LOGIKE
Miloš Milošević
P-ADSKA POLJAČETVRTAK, 30.04.2009. U 15:00
Miloš Milošević
P-ADSKA VEROVATNOSNA LOGIKA

Beograd, 2009.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković