Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za april 2012.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 05.04.2012. U 15:15
Miloš Milovanović
SAMOORGANIZACIJA U SKRIVENOM MARKOVLJEVOM MODELU OBRADE SIGNALAČETVRTAK, 12.04.2012. U 15:15
Aleksandar Perović
ČETVRTAK, 19.04.2012. U 15:15
Aleksandar Perović
DINAMIČKE LOGIKEČETVRTAK, 26.04.2012. U 15:00
Lazar Velimirović i Miodrag Đorđević
FAKTORSKA ANALIZA

Beograd, 2012.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković