Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za april 2014.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 3.4.2014. U 15:00
Sinisa Tomovic
MODALNE LOGIKE ZNANJA

ČETVRTAK, 11.4.2014. U 15:00
Milan Todorovic
TEMPORALNE LOGIKE


ČETVRTAK, 24.4.2014. U 15:00
Dragana Dodera
O JEDNOM UOPSTENJU VEROVATNOSNE ARGUMENTACIJE

Beograd, 2014.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković