Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za april 2015.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 2.04.2015. U 15:00
Aleksandar Perovic
ON SLIME MOULD COMPUTING
Rezime: U pitanju je gljiva cije se skupljanje i sirenje moze koristiti za resavanje raznih optimizacionih zadataka. Stanja masine koja simulira pokretanje gljive ne mora biti dobro zasnovan, pa se ne opisuje na klasican nacin, vec pomocu p-adskih verovatnoca

ČETVRTAK, 9.04.2015. U 15:00
Viktor Obuljen
MALA DIGRESIJA O REGRESIJI
Sazetak predavanja: Cesto pominjani i upotrebljavani pojmovi i alatke u primenama matematicke statistike, posebno kod ne-matematicara su regression (jedan od predloga pristupa modelovanju iz koga su, vremenom, izrasle mnoge nove daleko bolje) i correlation (postojanje uzajamne i zakonodavne veze). Iako regresija ima negativno znacenje u mnogim naukama, u matematickoj statistici se to ne bi moglo reci. Moze se reci da je izraz i nespretno odabran, u samom pocetku. Da li je to tako, mozemo porazgovarati. No, kao sto cesto i biva, njena primena je cesto u neprikladnim uslovima i cesto okovana na pretpostavke koje i ne moraju biti prilagodjene stvarnim vrednostima i vezama u uzorku i potrebama korisnika. Slicno, i correlation coefficient (Pearson) se cesce nego sto to zelimo i verujemo pogresno tumaci pa cak i videsmo da ne retko moze dovesti do netacnih zakljucaka.

ČETVRTAK, 16.04.2014. U 15:00
Aleksandar PerovicČETVRTAK, 30.04.2014. U 15:00
Veljko Vujicic
VEKTORI I TENZORI

Kratak sadrza: Neprevazicena nesaglasnost o opstem matematickom pojmu vektora. Bitna razlika pojmova vektora i tenzora. Kristofelovi simboli! sta je to? Koliko su potrebni i zastupljeni u geometrijama; ne remete li invarijantno integralenje. Zamas'ne i neuobicajene naucne teze sa postojecim znanjem. Jos o invarijantnim apsolutnim tenzorskim integralima.Beograd, 2015.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković