Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za april 2016.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 7.04.2016. U 15:00
Marija Boricic, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
ENTROPIJA LOGICKIH SISTEMA
Sazetak: Entropija, kao invarijanta, koristi se za klasifikaciju dinamickih sistema. Mi cemo definisati entropiju konacnovalentnih logika, i izvrsiti njihovu klasifikaciju. Takodje, pokazacemo kako se ista ideja moze asimptotski produziti na beskonacnovalentne logike.

Beograd, 2016.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković