Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za avgust 2009.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.UTORAK, 03.08.2009. U 15:15
Aleksandar Perović
PREFERENCIJALNE RELACIJE IPETAK, 06.08.2009. U 15:00
Angelina Ilić-Stepić
R-ADIČKI BROJEVI ISREDA, 11.08.2009. U 15:00
Aleksandar Perović
PREFERENCIJALNE RELACIJE IIPETAK, 13.08.2009. U 15:00
Angelina - Ilić-Stepić
R-ADČIKI BROJEVI IISREDA, 18.08.2009. U 15:00
Aleksandar Perović
O NEOPHODNOSTI INFINITARNIH PRAVILAPETAK, 20.08.2009. U 15:00
Miloš Milošević
R-ADIČKI BROJEVI IIISREDA, 25.08.2009. U 15:00

RAZGOVORI O PROJEKTIMAPETAK, 27.08.2009. U 15:00
Angelina Ilić-Stepić
P-ADIČKI BROJEVI IV

Beograd, 2009.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković