Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za decembar 2008.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 07.12.2008. U 15:15
Ognjen Šobajić
NEMONOTONE LOGIKE, II DEOČETVRTAK, 14.12.2008. U 15:00
Ognjen Šobajić
NEMONOTONE LOGIKE, III DEOČETVRTAK, 21.12.2008. U 15:00
Ognjen Šobajić
NEMONOTONE LOGIKE, IV DEO

Beograd, 2008.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković