Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za decembar 2010.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 02.12.2010. U 15:15
Vladimir Srdanović
EKSPERTNI SYSTEM U REUMATOLOGIJI, I DEO DRAGAN DODER, PRIKAZ RADA D.P. MUINO-AČETVRTAK, 09.12.2010. U 15:00
Aleksandar Perović
PRIKAZ JEDNOG KEISLER-OVOG RADA PRIKAZ JEDNOG KEISLER-OVOG RADAČETVRTAK, 23.12.2010. U 15:00
Vladimir Srdanović
EKSPERTNI SYSTEM U REUMATOLOGIJI, II DEO

Beograd, 2010.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković