Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za decembar 2014.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 4.12.2014. U 15:00
Zoran Ognjanovic
O POCECIMA RAZVOJA TEORIJE VEROVATNOCE


ČETVRTAK, 11.12.2014. U 15:00
Zoran Ognjanovic
O POCECIMA RAZVOJA TEORIJE VEROVATNOCE, nastavak

ČETVRTAK, 18.12.2014. U 15:00
Zoran Ognjanovic
O POCECIMA RAZVOJA TEORIJE VEROVATNOCE, nastavak


ČETVRTAK, 25.12.2014. U 15:00
Goran Nenadic
EKSTRAKCIJA INFORMACIJA IZ KLINICKIH DOKUMENATA I MEDICINSKE LITERATURE

U toku seminara predstavicemo razne pristupe ekstrakciji informacija iz klinickih dokumenta, pre svega prepoznavanje simptoma i primenjenih medicinskih procedura (npr. operacije, lekovi), kao i ekstrakciju vremenskih odrednica radi utvrdjivanja redosleda klinickih dogadjaja. Takodje ce biti reci i o ekstrakciji informacija iz literature sa ciljem predlaganja hipoteza za medinska istrazivanja i popunjavanje baza znanja u sistemima za podrsku odlucivanju u klinickoj praksi.Beograd, 2014.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković