Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za decembar 2015.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 3.12.2015. U 15:00
Milos LabanČETVRTAK, 17.12.2015. U 15:00
prof. dr Aleksandar Perovic
LPN PROBLEM

Beograd, 2015.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković