Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za februar 2009.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 05.02.2009. U 15:15
Angelina Ilić-Stepić
KOHERENTNA VEROVATNOĆAČETVRTAK, 12.02.2009. U 15:00
Aleksandar Perović
UTAPANJE DEFINETIJEVSKE USLOVNE VEROVATNOĆE U POZNATE VEROVATNOSNE LOGIKEČETVRTAK, 19.02.2009. U 15:00
Nebojša Ikodinović
SENONIVA TEORIJA INFORMACIJA
Dragan Doder

PRIMENE ISKAZNOG KODIRANJAČETVRTAK, 27.02.2009. U 15:00
Dragan Doder
O FORMALNOM ARGUMENTOVANJU

Beograd, 2009.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković