Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za februar 2012.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 02.02.2012. U 15:15
Branislav Boričić
EROU-SENOVA TEORIJA U KOMBINOVANOJ FON RAJTOVOJ LOGICI PREFERENCIJAČETVRTAK, 23.02.2012. U 15:15
Nataša Glišović
PRIKAZ RADA AN INCLUSION THEOREM FOR DEFEASIBLE LOGICS

Beograd, 2012.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković