Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za februar 2014.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 6.2.2014. U 15:00
Rados Bakic
POENKARE I AJNSTAJN - JEDNA NEISPRICANA PRICA

ČETVRTAK, 13.2.2014. U 15:00
Damjan Krstajic, Director of Research Centre for Cheminformatics
RAZLICITI PRISTUPI TESTIRANJU STATISTICKIH HIPOTEZA
Apstrakt: U nasim udzbenicima iz statistike i u vecini naucnih radova, koristi se Nojman-Pirsonov pristup prilikom testiranja statistickim hipoteza. Ono sto je malo poznato je da taj pristup nije opste prihvacen medju svetskim statisticarima i da postoje alternativni pristupi. Takodje vecina naucnika nije svesna koliko samo oslanjanje na p-vrednost testa moze biti opasno. Pored objasnjenja i kritike Nojman-Pirsonove teorije testiranja statististickih hipoteza, objasnicemo i alternativne pristupe koji su zastupali Arnold Fiser i Harold Dzefris.

ČETVRTAK, 20.2.2014. U 15:00
Aleksandar Perovic
VEROVATNOSNE TEMPORALNE LOGIKE KOD KOJIH JE VREMENSKI TOK IZOMORFAN GRANICNIM ORDINALIMA

ČETVRTAK, 27.2.2014. U 15:00
Jovana Obradovic (FTN)
GEDELOVE TEOREME NEPOTPUNOSTI

Beograd, 2014.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković