Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za januar 2009.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 22.01.2009. U 15:15
Aleksandar Perović
KVALITATIVNE NUŽNOSTI I MOGUĆNOSTIBeograd, 2009.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković