Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za januar 2012.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 19.01.2012. U 15:15
Veljko Vujačić
UOPSTENJE NJUTNOVOG ZAKONA GRAVITACIJEČETVRTAK, 26.01.2012. U 15:15
Aleksandar Cvetković
ALGEBRA VALUACIJA

Beograd, 2012.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković