Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za januar 2013.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 17.01.2012. U 15:15
Akademik Aleksandar Kostic
DIGITALIZACIJA *NOVINA SERBSKIH (1813-1868)* I APLIKACIJA ZA NJIHOVU PRETRAGUČETVRTAK, 24.01.2013. U 16:00
Aleksandar Perovic

Beograd, 2013.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković