Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za januar 2016.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 28.01.2016. U 15:00
Aleksandra Arsic
DEEP LEARNING
Bice prikazan pregled istrazivanja i primena u oblasti neuronskih mreza, danas poznatoj kao deep learning.


Beograd, 2016.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković