Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za jul 2010.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 02.07.2010. U 15:15
Aleksandar Perović
HAJEKOV PROBLEM IPETAK, 03.07.2010. U 15:00
Miloš Laban
ZASNIVANJE VEROVATNOCE IČETVRTAK, 14.02.2010. U 15:00
Aleksandar Perović
HAJEKOV PROBLEM IIPETAK, 15.05.2011. U 15:00
Miloš Laban
ZASNIVANJE VEROVATNOCE II

Beograd, 2010.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković